Έχετε επισκεφθεί την ελληνική ιστοσελίδα της GENESIS Pharma. Για να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητά μας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, επισκεφθείτε το www.genesispharmagroup.com

genesis slider
Διαβάστε ακόμα

Οι Διεθνείς Συνεργάτες μας

Το επιχειρηματικό μοντέλο της GENESIS Pharma βασίζεται αποκλειστικά στις πωλήσεις, το μάρκετινγκ και τη διανομή πρωτότυπων φαρμακευτικών προϊόντων. Για την αποκλειστική διάθεση των καινοτόμων, υψηλής τεχνολογίας, ποιότητας, ασφάλειας και θεραπευτικής αξίας προϊόντων της στην ελληνική αγορά, η εταιρεία διατηρεί μακροχρόνια συμβόλαια συνεργασίας με κορυφαίες διεθνείς εταιρείες έρευνας και ανάπτυξης φαρμάκων.
Οι διεθνείς συνεργάτες μας πραγματοποιούν την κλινική έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή των προϊόντων και είναι αρμόδιοι για τη διαδικασία απόκτησης άδειας κυκλοφορίας των φαρμάκων από τους αρμόδιους Ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Η εταιρεία μας είναι υπεύθυνη για το μάρκετινγκ και πώληση των φαρμάκων στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται, αλλά και για όλες τις τοπικές διαδικασίες που σχετίζονται με την έγκριση τιμής, τις κανονιστικές υποθέσεις, τη φαρμακοεπαγρύπνηση, την αποθήκευση και διανομή.