Έχετε επισκεφθεί την ελληνική ιστοσελίδα της GENESIS Pharma. Για να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητά μας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, επισκεφθείτε το www.genesispharmagroup.com

genesis slider

Νέα

Χρυσή διάκριση της GENESIS Pharma για 3η χρονιά στον δείκτη εταιρικής υπευθυνότητας CR Index
16/6/2016
Την 3η χρυσή διάκριση για τις επιδόσεις της στον τομέα της εταιρικής υπευθυνότητας απέσπασε η GENESIS Pharma στον Εθνικό Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης-CR Index ενώ φέτος βραβεύθηκε και με ειδικό έπαινο για την κοινωνική της προσφορά
Επιπλέον, η εταιρεία αναδείχθηκε από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης μεταξύ των 3 επιχειρήσεων στην Ελλάδα με τις περισσότερες διακρίσεις στον Δείκτη CR Index λαμβάνοντας ειδικό βραβείο για τη μακροχρόνια παρουσία της στο θεσμό.
Η GENESIS Pharma υπήρξε η πρώτη φαρμακευτική εταιρεία που συμμετείχε και διακρίθηκε στη συγκεκριμένη διαδικασία ήδη από το 2009 βελτιώνοντας διαρκώς τις επιδόσεις της έως σήμερα, γεγονός που επιβεβαιώνει την προσήλωσή της σε θέματα εταιρικής υπευθυνότητας, αλλά και τις σχέσεις εμπιστοσύνης και διαφάνειας που χαρακτηρίζουν τις σχέσεις της με τους συμμετόχους της.
Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας που έχει αναπτύξει η GENESIS Pharma θέτει ως προτεραιότητες την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και προϊόντων και την άμεση πρόσβαση των ασθενών στη θεραπεία τους, τη δημιουργία ενός πρότυπου εργασιακού περιβάλλοντος, θετικές κοινωνικές παρεμβάσεις που απευθύνονται σε ευπαθείς ομάδες αλλά και τη νέα γενιά και την υπεύθυνη περιβαλλοντική πολιτική. Πρόκειται για μια δέσμευση που εμπλέκει το σύνολο των εργαζομένων της εταιρείας και διευρύνεται κάθε χρόνο, με νέες πολιτικές και δράσεις που απαντούν στις προσδοκίες των επαγγελματιών υγείας, των εργαζομένων της και της κοινωνίας στο σύνολό της.