Έχετε επισκεφθεί την ελληνική ιστοσελίδα της GENESIS Pharma. Για να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητά μας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, επισκεφθείτε το www.genesispharmagroup.com

genesis slider

Όροι Χρήσης ιστοσελίδας

Γενικά


Η ιστοσελίδα www.genesispharma.com (στο εξής «η ιστοσελίδα») ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Κηφισίας 270.
Η χρήση της ιστοσελίδας της «ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «η εταιρεία») και τα σχετικά με αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις διέπονται από τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν και στα αναπόσπαστα τμήματά του και ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της και των επιμέρους σελίδων της.
Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες. Η παραμονή του επισκέπτη στις σελίδες του παρόντος διαδικτυακού τόπου, καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Για το λόγο αυτό, ο επισκέπτης καλείται να διαβάζει εκ των προτέρων το περιεχόμενό τους.
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης των όρων και προϋποθέσεων οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία θα αναρτά διαδικτυακά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των όρων χρήσης, ενώ η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών της θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή των νέων όρων. Για το λόγο αυτό, κάθε χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης.
Οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και κάθε τροποποίησή τους, διέπονται από το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο και τυχόν εφαρμοστέες σχετικές διεθνείς συνθήκες.
Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Ομοίως, σε περίπτωση που κάποιοι όροι χρήσης καταστούν μερικώς ή ολικώς άκυροι ή μη εφαρμοστέοι, δεν επηρεάζεται η ισχύς ή/και η εγκυρότητα των υπολοίπων όρων ή μέρους αυτών. Οι άκυροι ή/και μη εφαρμοστέοι όροι θα αντικαθίστανται με όρους που θα πλησιάζουν όσο είναι δυνατόν το νόημα και τον σκοπό των άκυρων ή μη εφαρμοστέων όρων.
Οι παρόντες όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης καθώς και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλην δικαστήρια των Αθηνών.

 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας


Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό, γραφικά, εμπορικά σήματα, επωνυμίες, λογότυπα κλπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της «ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν λόγω ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη άδειά της, η οποία επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματος.
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες της για προσωπική χρήση και απαγορεύεται να διατίθεται για εμπορικούς σκοπούς. Τα προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων που τυχόν αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα και φέρουν τα σήματα των αντιστοίχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων, ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.

 

Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)


Σε περίπτωση που η ιστοσελίδα παρέχει τώρα ή στο μέλλον τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μέσα από συνδέσμους (links), αυτό θα γίνεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών της, ενώ η χρήση των συνδέσμων αυτών θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών/χρηστών και οι αντίστοιχες ιστοσελίδες θα υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης ,για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρεία.
Η εταιρεία δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων.

 

Εγκυρότητα της ιστοσελίδας- Προστασία από Ιούς- Περιορισμός ευθύνης- Δήλωση αποποίησης


Η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη, τα οποία θα διορθώνονται από την εταιρεία κατά την κρίση της, εφόσον εντοπίζονται. Η εταιρεία, οι εργαζόμενοί της, τα στελέχη της και οι συνεργάτες της δεν δύνανται ωστόσο να εγγυηθούν για την ακρίβεια, πληρότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, ή μη παραβίαση του περιεχομένου της ιστοσελίδας για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή, ή σκοπό. Επίσης, δεν εγγυόνται ότι τυχόν λάθη θα διορθώνονται απαραιτήτως ή εξολοκλήρου ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που θα τίθενται.
Παρόλο που η εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποκλείσει την εμφάνιση ιών σε αυτή την ιστοσελίδα, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του επισκέπτη/χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας.
Κάθε επισκέπτης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας (π.χ. προγράμματα προστασίας από ιούς) πριν από οποιαδήποτε «φόρτωση» από αυτή την ιστοσελίδα. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση η ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε..
Η ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε. δεν φέρει ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας, για τη διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών ή εφαρμογών της ή για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή τεχνικά θέματα τυχόν εμφανισθούν.
Η ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε. υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται έναντι του επισκέπτη/χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιασδήποτε μορφής ζημία, άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, που σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση της ιστοσελίδας, την πλοήγηση σε αυτή & τη χρήση των υπηρεσιών ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.

 

Συμπεριφορά Χρηστών


Οι χρήστες της ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά της χρήσης αυτής και σε σχέση με αυτήν.
Οι χρήστες της ιστοσελίδας  αποδέχονται ότι δεν θα την χρησιμοποιούν για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις.
Επίσης, οι χρήστες της ιστοσελίδας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου για:
α) Να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση των ιδιοκτητών.
β) Να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους επισκέπτες να χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο.
Ο χρήστης της ιστοσελίδας ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο της ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε., αναγόμενη στην κακή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής.
 

Πλαίσιο προσωπικών δεδομένων ιστοσελίδας

[Τελευταία ενημέρωση 07/05/2018]
 
1. Κάτοχος και διαχειριστής δεδομένων
Η ελληνική εταιρεία, ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε. με αριθμό φορολογικού μητρώου 094495317, εφεξής αναφερόµενη ως (“genesispharma.com” ή «εμείς» ή «διαχειριστής δεδομένων» ή «ιδιοκτήτης»), είναι διαχειρίστρια και υπεύθυνη για τη χρήση των δεδομένων των χρηστών που συλλέγονται κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα www.genesispharma.com, σύμφωνα το νόμο 2472/1997, την οδηγία της ΕΕ για την προστασία δεδομένων (95/46/EC) και τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.
Η ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε. ενδιαφέρεται για ζητήματα απορρήτου και επιθυμεί να γνωρίζετε τον τρόπο που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και γνωστοποιούμε τις πληροφορίες.  Αυτή η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τις πρακτικές μας σε σχέση με τις πληροφορίες που εμείς ή οι πάροχοι υπηρεσιών μας συλλέγουμε μέσω του ιστότοπου ή της ιδιοκτησίας web που λειτουργεί και ελέγχεται από εμάς και από την οποία έχετε πρόσβαση σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου.  Με την παροχή προσωπικών πληροφοριών προς εμάς ή με τη χρήση του ιστότοπου, συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ιδιοκτήτη: info@genesispharma.com

2. Τύποι δεδομένων που συλλέγονται
(1) Τεχνικά δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα από όλους τους επισκέπτες στην ιστοσελίδα (περιγράφεται παρακάτω, στην ενότητα «Παθητική συλλογή δεδομένων»)
(2) Πληροφορίες που συλλέγουμε μέσα από τις υπηρεσίες μας

3. Τύποι παθητικών δεδομένων που συλλέγονται
α. Cookies
Η «ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε.» χρησιμοποιεί cookies στον ιστοχώρο https://www.genesispharma.com (η «Ιστοσελίδα»). Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα μας,  παρέχετε τη συναίνεσή σας στη χρήση cookies.
Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε και έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας, έχουμε τη δυνατότητα να αποστέλλουμε έναν αριθμό αρχείων cookies στο φυλλομετρητή σας.
Τα cookies μπορούν να είναι «μόνιμα» (persistent) ή «προσωρινά» (session). Τα «μόνιμα» cookies παραμένουν αποθηκευμένα στη συσκευή του προσωπικού σας υπολογιστή ή του  κινητού τηλεφώνου σας ακόμα και όταν είστε εκτός σύνδεσης (εκτός του προγράμματος περιήγησης), ενώ τα «προσωρινά» cookies  διαγράφονται αμέσως μόλις κλείσετε το φυλλομετρητή σας.
Προβαίνουμε στη χρήση cookies για τους εξής σκοπούς:
  • Για να επιτρέπουμε συγκεκριμένες λειτουργίες της Ιστοσελίδας
  • Για να παρέχουμε στατιστικές αναλύσεις
Δείτε αναλυτικά την Πολιτική cookies του www.genesispharma.com
 
β. Analytics
– Google Analytics (Google Inc.)
Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία διαδικτυακής ανάλυσης που παρέχεται από τη Google Inc («Google»). Η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται για να ανιχνεύει και να εξετάζει τη χρήση αυτής της εφαρμογής, να δημιουργεί αναλύσεις των δραστηριοτήτων της εφαρμογής και να τις μοιράζεται με άλλες υπηρεσίες της Google.
Η Google ενδέχεται να χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται για να εξατομικεύσει τις διαφημίσεις στο δικό της διαφημιστικό δίκτυο και για να δείξει στους χρήστες παρεμφερείς, σχετικές διαφημίσεις. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται: Cookies και Δεδομένα χρήσης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της Google κάντε κλικ εδώ: Πολιτική απορρήτου

4. Τρόπος, τόπος και χρόνος χρήσης των δεδομένων
α. Τρόπος
Χρησιμοποιούμε λογικά μέτρα ασφαλείας ώστε να προστατευτούμε από την απώλεια, κακή χρήση και αλλοίωση των δεδομένων χρήσης που ελέγχουμε, κατά τη διάρκεια της μετάδοσης των δεδομένων, αλλά και αφού τα συλλέξουμε. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται, στη χρήση firewall και στην κρυπτογράφηση. Αν και κάνουμε προσπάθειες, στην αρχή της καλής πίστης, να διατηρήσουμε την ασφάλεια τέτοιων πληροφοριών, καμία μέθοδος μετάδοσης στο διαδίκτυο ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα δεδομένα θα παραμείνουν ασφαλή από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, παράθεση ή αλλοίωση. Επιπροσθέτως, καθώς δουλεύουμε σκληρά για να εξασφαλίσουμε την ακεραιότητα και την ασφάλεια του δικτύου μας και των συστημάτων μας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα μέτρα ασφαλείας θα εμποδίσουν «hackers» ή άλλα άτομα που δεν έχουν εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, να βρουν πρόσβαση ή να αποκτήσουν παράνομα αυτές τις πληροφορίες.
Αν μάθουμε για παραβιάσεις της ασφάλειας που σχετίζονται με τα προσωπικά σας δεδομένα ή δεδομένα χρήσης, ενδεχομένως να προσπαθήσουμε να σας ενημερώσουμε ηλεκτρονικά ώστε να μπορέσετε να κάνετε τα απαραίτητα βήματα για να προστατευθείτε. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο www.genesispharma.com ή παρέχοντας προσωπικά δεδομένα σε εμάς, μας δίνετε τη συγκατάθεσή σας να επικοινωνήσουμε μαζί σας ηλεκτρονικά, σχετικά με θέματα ασφαλείας, ιδιωτικότητας και διαχείρισης, σχετικά με τη δραστηριότητά σας στον ιστότοπο www.genesispharma.com. Στην περίπτωση που συμβεί κάποια παραβίαση ασφαλείας ενδεχομένως να αναρτήσουμε μια ειδοποίηση στην κεντρική σελίδα ή οπουδήποτε αλλού στην ιστοσελίδα www.genesispharma.com και ενδεχομένως να σας αποστείλουμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας έχετε παράσχει. Ανάλογα με την τοποθεσία κατοικίας σας, ενδέχεται να έχετε έννομο δικαίωμα να λάβετε ειδοποίηση παραβίασης ασφαλείας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, γραπτώς.
β. Τόπος
Τα δεδομένα βρίσκονται στα γραφεία του διαχειριστή δεδομένων και σε κάθε άλλη τοποθεσία στην οποία εδρεύουν τα συμβαλλόμενα μέρη. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@genesispharma.com
γ. Χρόνος αποθήκευσης
Τα δεδομένα αποθηκεύονται για τον χρόνο που είναι απαραίτητος προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους καθορισμένους στόχους του ιστοτόπου www.genesispharma.com. Τα δεδομένα μπορεί να αποθηκευτούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το προαναφερθέν, για λόγους συμμόρφωσης με νομικές υποχρεώσεις στις οποίες είμαστε υπόλογοι και/ή με τη συγκατάθεση σας και/ή το έννομο συμφέρον του ιστότοπου www.genesispharma.com.

5. Η χρήση των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί παθητικά
Οι υπηρεσίες που περιέχονται σε αυτόν τον τομέα επιτρέπουν στο www.genesispharma.com να:
(α) επιβλέπει τη συμμετοχή σας σε διάφορους τομείς της ιστοσελίδας www.genesispharma.com
(β) επιβλέπει μετρήσεις συνολικής χρήσης της ιστοσελίδας όπως συνολικό αριθμό επισκεπτών και σελίδων που έχουν επισκέπτες και
(γ) να διαχειρίζεται, να λειτουργεί και να βελτιώνει την ιστοσελίδα www.genesispharma.com και των υπηρεσιών και συστημάτων μας.

6. Επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα
α. Συγκατάθεση
Έχετε τη δυνατότητα, ως επισκέπτης της ιστοσελίδας μας, να επιλέξετε να μην μας παρέχετε δεδομένα που συλλέγονται παθητικά. Μπορείτε επίσης, ανά πάσα στιγμή και εύκολα, να σβήσετε τα cookies από τον υπολογιστή σας ή τον περιηγητή που χρησιμοποιεί η φορητή σας συσκευή. Μπορείτε να επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies ή να λαμβάνετε ειδοποίηση κάθε φορά που ένα cookie αποστέλλεται στον υπολογιστή σας ή στη φορητή συσκευή σας. Παρακαλούμε, έχετε υπόψιν ότι αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, δεν θα έχετε τη δυνατότητα να εκμεταλλευτείτε όλες τις λειτουργίες μας.
Παρακαλούμε, έχετε υπόψιν ότι ακόμα και αν ενημερώσετε ή αφαιρέσετε τα δεδομένα που συλλέγονται παθητικά, αυτά ενδέχεται να βρίσκονται ακόμα στους εφεδρικούς φακέλους και τα αρχεία για μία λογική χρονική περίοδο για, νομικούς σκοπούς.
β. Παράθεση δεδομένων που έχουν συλλεχθεί
Δεν πωλούμε ή νοικιάζουμε τα δεδομένα χρήσης που συλλέγουμε άμεσα στην ιστοσελίδα www.genesispharma.com. Παρακαλούμε να έχετε υπόψιν πως όσα δεδομένα εκούσια επιλέξετε να επιδείξετε σε κάθε δημόσιο κομμάτι της ιστοσελίδας www.genesispharma.com ή σε κάθε υπηρεσία, γίνονται αυτόματα δημόσια και διαθέσιμα και ίσως συλλεχθούν και χρησιμοποιηθούν από εμάς ή άλλους χωρίς περιορισμούς.
γ. Νομικές προϋποθέσεις
Ενδέχεται να παραθέσουμε δεδομένα χρήσης αν υπάρχει η πεποίθηση και κρίνουμε στην αρχή της καλής πίστης ότι είναι απαιτητά από δικαστική ή διοικητική διαταγή ή με άλλο τρόπο απαιτητά από το νόμο. Συμπληρωματικά, ενδέχεται να παραθέσουμε δεδομένα χρήσης όταν, στην αρχή της καλής πίστης,
– θεωρήσουμε κατάλληλο ή απαραίτητο για να παρεμποδιστεί η παραβίαση των συμφωνιών μας,
– για να παρθούν προφυλάξεις κατά της υπαιτιότητας,
– για να προστατευθούν τα δικαιώματα, η ιδιοκτησία ή η ασφάλεια της ιστοσελίδας www.genesispharma.com και των υπηρεσιών μας, κάθε ατόμου ή του κοινού,
– για να διατηρηθεί και να προστατευθεί η ασφάλεια και η ακεραιότητα των υπηρεσιών μας ή των υποδομών μας,
– για να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και τις υπηρεσίες από δόλια, κακοποιητική ή παράνομη χρήση
– για να διερευνήσουμε και να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας από απαιτήσεις ή κατηγορίες τρίτων
– ή για να παρέχουμε βοήθεια σε κυβερνητικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

7. Ανήλικοι
Η ιστοσελίδα www.genesispharma.com δεν απευθύνεται σε ανήλικους κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών και παρακαλούμε άτομα κάτω από αυτή την ηλικία να μην παρέχουν προσωπικές πληροφορίες και στοιχεία ταυτοποίησης μέσα από την ιστοσελίδα μας.

8. Σύνδεσμοι
Η ιστοσελίδα www.genesispharma.com ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους σε άλλες ιστοσελίδες που δεν εμπίπτουν στην εποπτεία μας. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε καμία υπαιτιότητα για την προστασία του απορρήτου ή το περιεχόμενο σε αυτές τις ιστοσελίδες, αλλά έχουμε συμπεριλάβει αυτούς τους συνδέσμους για να διευκολύνουμε τους επισκέπτες μας να βρουν περισσότερες πληροφορίες για συγκεκριμένα θέματα.

9. Ενημερώσεις στην παρούσα πολιτική απορρήτου
Ενδέχεται να ενημερώνουμε περιστασιακά την πολιτική απορρήτου. Όταν πραγματοποιούμε κάτι τέτοιο, θα αλλάζουμε την ημερομηνία εφαρμογής που αναφέρεται στην αρχή αυτής της σελίδας. Πριν κάνουμε οποιοδήποτε ενημέρωση που θα έκανε την πολιτική απορρήτου σημαντικά λιγότερο δεσμευτική στη δική μας χρήση ή παράθεση των δεδομένων που έχουμε συλλέξει πριν από αυτή την ενημέρωση, θα προβούμε σε προηγούμενη ενημέρωση αναρτώντας αναγγελία στην ιστοσελίδα μας, στην αρχή της εκάστοτε επίκαιρης σελίδας, τουλάχιστον 30 μέρες πριν την ημερομηνία εφαρμογής της ενημέρωσης. Σας προτρέπουμε να διαβάζετε συχνά την πολιτική απορρήτου, ώστε να είστε ενημερωμένοι για τη συλλογή, χρήση και παράθεση των δεδομένων χρήσης. Η συνεχιζόμενη χρήση αυτής της ιστοσελίδας αποτελεί συναίνεση στην εκάστοτε επίκαιρη πολιτική απορρήτου.