Έχετε επισκεφθεί την ελληνική ιστοσελίδα της GENESIS Pharma. Για να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητά μας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, επισκεφθείτε το www.genesispharmagroup.com

genesis slider

Οικονομικές καταστάσεις

 
2023
Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2023
 
2022
Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2022
 
2021
Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2021
 
2020
Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2020
 
2019
Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2019
 
2018
Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2018
 
2017
Ετήσιες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2017
 
2016
Ετήσιες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2016
Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης 2016
 
2015
Ετήσιες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2015
Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης 2015
 
2014
Ετήσιες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2014
Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης 2014
 
2013
Ετήσιες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2013
Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης 2013

 
2012
Ετήσιες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2012
 
2011
Ετήσιες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2011
 
2010
Ετήσιες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2010
 
2009
Ετήσιες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2009
 
2008
Ετήσιες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2008
 
2007
Ετήσιες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2007
 
2006
Εταιρικές οικονομικές καταστάσεις 31.12.2006
Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 31.12.2006