Έχετε επισκεφθεί την ελληνική ιστοσελίδα της GENESIS Pharma. Για να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητά μας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, επισκεφθείτε το www.genesispharmagroup.com

Παράλληλα με την επίτευξη των εμπορικών μας στόχων, στην GENESIS Pharma αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες και δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας με σκοπό να ενδυναμώνουμε διαρκώς το θετικό μας αποτύπωμα.
Οι πυλώνες πάνω στους οποίους έχουμε σχεδιάσει τη στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας είναι:

ΑΓΟΡΑ 
| ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
| ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΥΣ ΜΑΣ
  • Εργαζόμαστε καθημερινά με γνώμονα να προσφέρουμε στους ασθενείς προϊόντα υψηλής ποιότητας, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας
  • Βρισκόμαστε στο πλευρό των επαγγελματιών υγείας με επαγγελματισμό και διαφάνεια
  • Δεσμευόμαστε από τον Κώδικα Δεοντολογίας του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος και τους κώδικες της EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations)
  • Εφαρμόζουμε αυστηρές διαδικασίες τήρησης και ελέγχου της συμμόρφωσής μας με το κανονιστικό πλαίσιο και τους κώδικες δεοντολογίας από τους οποίους διέπεται η λειτουργία μας
 Δείτε σχετικά: Για την αγορά του φαρμάκου
 Δείτε σχετικά: Ποιότητα και ασφάλεια φαρμάκων


ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 
  • Προσπαθούμε να διαμορφώσουμε το καλύτερο δυνατό εργασιακό περιβάλλον για τους ανθρώπους μας
  • Επιδιώκουμε οι άνθρωποί μας να είναι περήφανοι για την εταιρεία που εργάζονται, ώστε να βρίσκουν καθημερινά κίνητρο, νόημα και ηθική ικανοποίηση στη δουλειά τους, με απώτερο σκοπό να προοδεύουμε μαζί
 Δείτε σχετικά: Άξονες προγράμματος Α.Δ.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
  • Στόχος μας είναι να βρισκόμαστε εκεί όπου υπάρχει ανάγκη, να παραμένουμε συνεπείς στις δράσεις που ήδη έχουμε αναλάβει, αλλά και να μεγαλώνουμε διαρκώς την προσφορά μας, ώστε να καλύπτουμε τις αυξανόμενες ανάγκες της κοινωνίας
 Δείτε σχετικά: Για την κοινωνία

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
  • Θέλουμε η εταιρεία μας να αποτελεί πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης γι΄αυτό και δεσμευόμαστε να ελαχιστοποιούμε κάθε είδους επίδραση της λειτουργίας μας στο περιβάλλον
 Δείτε σχετικά: Για το περιβάλλον