Έχετε επισκεφθεί την ελληνική ιστοσελίδα της GENESIS Pharma. Για να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητά μας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, επισκεφθείτε το www.genesispharmagroup.com

Δουλεύουμε καθημερινά ώστε να διασφαλίσουμε καλύτερη ποιότητα ζωής και να προσφέρουμε ελπίδα στους ασθενείς που πάσχουν από βαριάς μορφής ασθένειες και τις οικογένειές τους. Είναι μια αποστολή που είναι αδύνατο να περιχαρακωθεί στη στενή επιχειρηματική μας λειτουργία. Γι’ αυτό επενδύουμε συστηματικά σε πρωτοβουλίες που έχουν στόχο να προστατέψουν ευρύτερα την ανθρώπινη ζωή και να την κάνουν καλύτερη με πολλούς τρόπους. Για όσο το δυνατόν περισσότερους συνανθρώπους μας, σε κάθε περιοχή.

Για το λόγο αυτό:

  • Ενισχύουμε το πολύτιμο έργο δεκάδων συλλόγων ασθενών και υποστηρίζουμε ερευνητικά προγράμματα
  • Υποστηρίζουμε κοινωνικά προγράμματα και δράσεις που σκοπό έχουν την ενίσχυση ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, σε συνεργασία με Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς, φορείς και ενώσεις
  • Υποστηρίζουμε συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες και άλλες δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης σχετικές με σύγχρονες επιχειρηματικές πρακτικές, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε δράσεις που βοηθούν τη νεανική επιχειρηματικότητα. 

​​Στόχος μας για το μέλλον είναι, όχι μόνο να είμαστε συνεπείς στις δράσεις που ήδη υλοποιούμε, αλλά και να ενισχύουμε το πρόγραμμά μας χρόνο με το χρόνο, ώστε οι παρεμβάσεις μας να καλύπτουν τις αυξανόμενες ανάγκες της κοινωνίας και να απευθύνονται σε περισσότερους ανθρώπους που έχουν ανάγκη.