Έχετε επισκεφθεί την ελληνική ιστοσελίδα της GENESIS Pharma. Για να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητά μας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, επισκεφθείτε το www.genesispharmagroup.com

genesis slider

Ισορροπία επαγγελματικής - προσωπικής ζωής


​Η οικογένεια και η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής αποτελούν βασική προϋπόθεση για την ευημερία των εργαζομένων μας και είναι κάτι που λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Η ειλικρινής εκδήλωση ενδιαφέροντος της διοίκησης προς τους εργαζομένους καταδεικνύεται με την εφαρμογή παροχών που υποδηλώνουν το σεβασμό στις ιδιαιτερότητες ειδικών ομάδων εργαζομένων αλλά και τις ανάγκες του κάθε εργαζομένου ξεχωριστά.
 

  • Στηρίζουμε πολλαπλά τις οικογένειες των εργαζομένων μας με διάφορες παροχές, όπως δώρο γάμου, επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού μέχρι το παιδί να φτάσει τα τρία έτη, επίδομα επιβράβευσης των παιδιών που πετυχαίνουν σε Α.Ε.Ι., έκτακτες άδειες μετ’ αποδοχών σε περιόδους Χριστουγέννων και Πάσχα με σκοπό να περνάνε όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο  με τις οικογένειες τους, αλλά και τις εργαζόμενες μητέρες παρέχοντας έκτακτη αμοιβή για τα έξοδα τοκετού, παροχή πλήρους μισθού κατά τη διάρκεια της άδειας εγκυμοσύνης ανεξάρτητα από τις παροχές του ασφαλιστικού φορέα, πέντε ημέρες επιπλέον στην ετήσια άδεια τους για τρεις χρονιές.

 

  • Βρισκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους μας σε δύσκολες στιγμές ηθικά αλλά και πρακτικά. Η εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους εργαζομένους για άτοκα δάνεια ύψους έως 3.000 € εφόσον βρίσκονται σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση, άδειες μετ΄αποδοχών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και πληρωμή ολόκληρου του μισθού σε περιπτώσεις ασθενείας ανεξαρτήτως και πλέον επιδομάτων του ασφαλιστικού φορέα, για ένα μήνα ανά ημερολογιακό έτος.