Έχετε επισκεφθεί την ελληνική ιστοσελίδα της GENESIS Pharma. Για να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητά μας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, επισκεφθείτε το www.genesispharmagroup.com

genesis slider

Οικονομικά Στοιχεία (Ελλάδα)

Η GENESIS Pharma κατατάσσεται μεταξύ των μεγαλύτερων ελληνικών εταιρειών που εξειδικεύονται σε καινοτόμα φάρμακα, βάσει κύκλου εργασιών.
 


 

Το μεγαλύτερο ποσοστό του τζίρου της εταιρείας προέρχεται από πωλήσεις σε δημόσια νοσοκομεία και στον ΕΟΠΥΥ.
Τα επώνυμα φαρμακευτικά προϊόντα που κατέχει σήμερα η εταιρεία καλύπτονται από μακροχρόνιες πατέντες.