Έχετε επισκεφθεί την ελληνική ιστοσελίδα της GENESIS Pharma. Για να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητά μας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, επισκεφθείτε το www.genesispharmagroup.com

genesis slider

Άξονες στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης

Η δυναμική της αγοράς στην οποία δραστηριοποιούμαστε απαιτεί εγρήγορση και σωστές επιχειρηματικές κινήσεις για την αξιοποίηση των ευκαιριών που γεννά αδιάκοπα η επιστήμη της φαρμακευτικής βιοτεχνολογίας. Γι’ αυτό παρακολουθούμε συστηματικά τις επιστημονικές εξελίξεις στον κλάδο μας, διερευνούμε νέα προϊόντα, συνεργασίες και αγορές.
Επιπλέον, το νέο επιχειρηματικό πρότυπο επιβάλλει την απόλυτη δέσμευση στην ποιότητα και την αριστεία, επιτάσσει τη διάχυση της ποιότητας σε όλο το εύρος της λειτουργίας και δραστηριότητας μιας επιχείρησης, ανεξαρτήτως του μεγέθους αυτής και από την πρώτη μέρα της ίδρυσής της. 

Η στρατηγική μας κινείται σε τρεις άξονες, οι οποίοι είναι πλήρως ευθυγραμμισμένοι με το πλαίσιο αξιών μας και απευθύνονται σε όλες τις κατηγορίες των συμμετόχων μας.
 
 

ΑΞΟΝΑΣ Α: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

  • Επενδύουμε σε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους διεθνείς συνεργάτες μας, με στόχο να αποτελούμε σταθερά τον προτιμητέο αποκλειστικό εμπορικό συνεργάτη για νέα προϊόντα στις αγορές της Ελλάδας, της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.
  • Προσπαθούμε να προσελκύουμε το ενδιαφέρον επιλεγμένων διεθνών εταιρειών βιοτεχνολογίας, ώστε να διευρύνουμε σταθερά το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας. Για να το πετύχουμε, ακολουθούμε εσωτερικές διαδικασίες ενημέρωσης, αξιοποιούμε τα πλέον σύγχρονα συστήματα πληροφόρησης και διατηρούμε ένα δυναμικό τμήμα business development ώστε να γνωρίζουμε οτιδήποτε συμβαίνει στο χώρο: νέες έρευνες, νέες θεραπείες και προϊόντα, νέες εταιρείες.


ΑΞΟΝΑΣ Β: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Διατηρούμε υψηλά επίπεδα ποιότητας σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων μας  με στόχο την επιχειρηματική αριστεία, ώστε να απαντάμε στις ανάγκες και προσδοκίες όλων των stakeholders μας, με σκοπό την ενδυνάμωση των σχέσεων εμπιστοσύνης μαζί τους.
Για την επίτευξη του στρατηγικού άξονα, κρίσιμοι παράγοντες είναι:
  • Η διατήρηση υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης της ιατρικής κοινότητας και της εφοδιαστικής αλυσίδας
  • Η εφαρμογή υψηλών προτύπων διαχείρισης των φαρμακευτικών προϊόντων μας
  • Η διατήρηση και ανάπτυξη του υψηλού επιπέδου στελεχιακού δυναμικού μας και η συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωσή τους.
  • Η πλήρης συμμόρφωση με τους κανονισμούς, τη νομοθεσία και τη δεοντολογία
  • Η ενίσχυση της καινοτομίας και η αποτελεσματική διαχείριση της επιχειρησιακής γνώσης 


ΑΞΟΝΑΣ Γ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Η υπευθυνότητα για εμάς στην GENESIS Pharma βρίσκεται στον πυρήνα της εταιρικής μας κουλτούρας, της επιχειρηματικής στρατηγικής και της καθημερινής μας λειτουργίας. Ο επαγγελματισμός, η διαφάνεια και η ευθύνη ήταν και είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις σχέσεις μας με τους εργαζομένους μας, τους συνεργάτες μας, με την ιατροφαρμακευτική κοινότητα και τους ασθενείς, με την κοινωνία ευρύτερα. ►Διαβάστε περισσότερα