Έχετε επισκεφθεί την ελληνική ιστοσελίδα της GENESIS Pharma. Για να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητά μας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, επισκεφθείτε το www.genesispharmagroup.com

genesis slider

Επιχειρησιακή Ανάπτυξη (Business Development)

Μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες φαρμακευτικής βιοτεχνολογίας στον κόσμο επέλεξαν να συνεργάζονται με τη GENESIS Pharma, αναγνωρίζοντας την τεχνογνωσία της στον φαρμακευτικό κλάδο, την αποτελεσματικότητα της στην προώθηση και διανομή φαρμάκων στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται, την ισχυρή αναπτυξιακή της πορεία και τη δέσμευσή της στην αριστεία, την ποιότητα και την υπευθυνότητα.

Το ισχυρό δίκτυο των συνεργατών της GENESIS Pharma περιλαμβάνει κορυφαίες διεθνείς φαρμακευτικές εταιρείες που πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη θεραπειών αιχμής αλλά και ταχύτατα αναπτυσσόμενες βιοφαρμακευτικές εταιρείες με πρωτοποριακή ερευνητική δραστηριότητα και ανάπτυξη φαρμακευτικής καινοτομίας, κυρίως στον τομέα των ορφανών φαρμάκων. Μεταξύ των συνεργατών της βρίσκονται οι εταιρείες Biogen, Alnylam, Seagen, Incyte, Jazz Pharmaceuticals, CSL Vifor, Amicus Therapeutics και Kyowa Kirin.

Για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των παγκόσμιων εξελίξεων στον τομέα της φαρμακευτικής έρευνας και ανάπτυξης, η GENESIS Pharma έχει δημιουργήσει εξειδικευμένο Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάπτυξης.

Το τμήμα Επιχειρησιακής Ανάπτυξης επικεντρώνεται στη διερεύνηση, τον εντοπισμό και την αξιολόγηση πιθανών μελλοντικών συνεργασιών για προϊόντα που βρίσκονται είτε πριν είτε σε διαδικασία έγκρισης από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκου (FDA) ή τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκου (ΕΜΑ).
Εάν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε:
bd@genesispharma.gr