Έχετε επισκεφθεί την ελληνική ιστοσελίδα της GENESIS Pharma. Για να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητά μας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, επισκεφθείτε το www.genesispharmagroup.com

genesis slider
Το τμήμα Κανονιστικών Υποθέσεων της GENESIS Pharma με τα εξειδικευμένα στελέχη του συνδυάζει την επιστημονική γνώση και την εμπειρία για την αποτελεσματική διαχείριση των ρυθμιστικών απαιτήσεων σε όλα τα στάδια ζωής των φαρμακευτικών προϊόντων της εταιρείας. Διασφαλίζει τη συμμόρφωση των προϊόντων και των λειτουργιών της εταιρείας με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και οδηγίες του φαρμακευτικού ρυθμιστικού πλαισίου.

Το τμήμα αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ της GENESIS Pharma και των Κανονιστικών Αρχών τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνές επίπεδο, μέσω της συνεργασίας με τους διεθνείς συνεργάτες και τα γραφεία αντιπροσώπευσης της εταιρείας, για τη χορήγηση και διατήρηση σε ισχύ των αδειών κυκλοφορίας των φαρμακευτικών προϊόντων.

Συνεργάζεται στενά με όλα τα τμήματα της εταιρείας για την τήρηση των ρυθμιστικών πτυχών που επηρεάζουν τις δραστηριότητες τους, προκειμένου να μετατρέψει τις κανονιστικές απαιτήσεις σε εφαρμόσιμα και λειτουργικά σχέδια, υποστηρίζοντας το όραμα της εταιρείας για γρήγορη πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες υψηλής ποιότητας, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας.