Έχετε επισκεφθεί την ελληνική ιστοσελίδα της GENESIS Pharma. Για να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητά μας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, επισκεφθείτε το www.genesispharmagroup.com

genesis slider

Από την πρώτη ημέρα ίδρυσης της εταιρείας μας μέχρι σήμερα, πιστεύουμε πως η πορεία και το μέλλον μας είναι συνυφασμένα με τη δυναμική των ανθρώπων μας.

Γι’ αυτό σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε προγράμματα και πρακτικές που απαντούν στις ανάγκες και τις προσδοκίες τους και μας βοηθούν να διατηρούμε, να εμπνέουμε και να αναπτύσσουμε τα ικανότατα στελέχη μας, αλλά και να προσελκύουμε νέα ταλαντούχα στελέχη στο δυναμικό μας.

Όλες οι επιμέρους πολιτικές και πρακτικές μας για το ανθρώπινο δυναμικό έχουν ως σκοπό να παρέχουμε ένα εργασιακό περιβάλλον στο οποίο οι άνθρωποί μας να μπορούν να νιώθουν ασφαλείς και δημιουργικοί. Επιδιώκουμε η εταιρεία μας να αποτελεί πρότυπο στη συνείδηση των ανθρώπων μας ώστε να βρίσκουν καθημερινά κίνητρο, νόημα και ηθική ικανοποίηση από τη δουλειά τους.

Παράλληλα, δεσμευόμαστε σε ένα σύστημα αξιών που διέπει τις εργασιακές μας σχέσεις και βασίζεται στον σεβασμό, την εμπιστοσύνη, τις ίσες ευκαιρίες και την αξιοκρατία. Πιο συγκεκριμένα, σχεδιάζουμε όλες τις διαδικασίες, ενέργειες και πολιτικές μας διασφαλίζοντας πως δεν θα υπάρχουν διακρίσεις σε οποιοδήποτε επίπεδο, με βάση το φύλο, την εθνικότητα, τη φυσική ικανότητα, την ηλικία, τη σεξουαλική προτίμηση, το θρήσκευμα ή άλλο κριτήριο. Τα κριτήρια πρόσληψης, προαγωγών, εξέλιξης και ανταμοιβής που θέτουμε εξαρτώνται αποκλειστικά από τα προσόντα που απαιτούνται για την κάθε θέση και την εμπειρία των εργαζομένων. Την ίδια σημασία αποδίδουμε στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Στο πλαίσιο αυτό, απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε μορφή παρενόχλησης ή βίας, ενώ υπάρχουν διαδικασίες, οδηγίες και μηχανισμοί που διασφαλίζουν την αποτροπή τέτοιων φαινομένων εντός του εργασιακού χώρου.

Στην Ελλάδα, όπου απασχολείται και το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού μας, η εταιρεία μας αποτελεί τον οργανισμό με τις περισσότερες διακρίσεις για το εργασιακό της περιβάλλον στον διαγωνισμό Best Workplaces με 19 εθνικά και ευρωπαϊκά βραβεία συνολικά από το 2003 έως σήμερα.