Έχετε επισκεφθεί την ελληνική ιστοσελίδα της GENESIS Pharma. Για να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητά μας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, επισκεφθείτε το www.genesispharmagroup.com

genesis slider

Αναγνώριση και επιβράβευση


Για εμάς στην GENESIS Pharma η έννοια της αναγνώρισης και της επιβράβευσης έχει τόσο ηθική όσο και υλική υπόσταση.
 

  • Δίνουμε ευκαιρίες προαγωγής σε όλους τους εργαζομένους ανεξαρτήτως θέσης, με μοναδικό κριτήριο την απόδοση και την προσφορά τους στην εταιρεία. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν την ευκαιρία να συνεισφέρουν, να αξιολογηθούν και μπορούν να περιμένουν αναγνώριση για τα επιτεύγματα τους. Το 33% των εργαζομένων που έχουν προσληφθεί από την ίδρυση της εταιρείας μέχρι σήμερα, έχουν προαχθεί ενώ το 43% των εργαζομένων είναι γυναίκες.​
 
  • Η πρακτική μισθοδοσίας μας κατατάσσει τους εργαζομένους μας μεταξύ των καλύτερα αμειβόμενων της φαρμακευτικής αγοράς και περιλαμβάνει πλήθος επιπρόσθετων παροχών στο 100% των εργαζομένων μας. H εταιρεία σέβεται απόλυτα τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, τις οποίες υπερβαίνει ως προς το ύψος των προβλεπόμενων αμοιβών. Το 94,7% των εργαζομένων αμείβεται στο 120-350% της σύμβασης και μόνο το 5,3% των εργαζομένων στο 100-120% της σύμβασης.