Έχετε επισκεφθεί την ελληνική ιστοσελίδα της GENESIS Pharma. Για να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητά μας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, επισκεφθείτε το www.genesispharmagroup.com

genesis slider

Πρόγραμμα ανάπτυξης, επιμόρφωσης και εξέλιξης εργαζομένων
 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που σχεδιάζονται από την εταιρεία κινούνται πάντα σε δύο άξονες:

 

  • Την επαγγελματική ανάπτυξη και ενδυνάμωση του εργαζομένου:  στόχος μας είναι να εντοπίζουμε τις δεξιότητες και τις γνώσεις που πρέπει να έχουν οι άνθρωποί μας, τα σημεία προς βελτίωση και ανάπτυξη και να τους ενδυναμώνουμε, προκειμένου να γίνουν περισσότερο αποτελεσματικοί στο ρόλο τους και να βοηθήσουν την εταιρεία στην υλοποίηση των στόχων της.
 
  • Την προσωπική ανάπτυξη των εργαζομένων: έχουμε αναγνωρίσει ότι η επαγγελματική ανάπτυξη ενός εργαζομένου συνδέεται άρρηκτα με την προσωπική του ανάπτυξη. Προς αυτή την κατεύθυνση φροντίζουμε για το σχεδιασμό και την κατάρτιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχουν στόχο την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των εργαζομένων που δεν σχετίζονται μόνο άμεσα και στενά με το επαγγελματικό τους αντικείμενο. Η επένδυση αυτή αυξάνει τη δέσμευση και την αφοσίωση των εργαζομένων.


Τα προγράμματα και οι πρακτικές σχετικά με την εκπαίδευση που εφαρμόζονται στην εταιρεία μας, αφορούν τόσο σε ενδοεταιρική όσο και σε εξωτερική εκπαίδευση από τρίτους πιστοποιημένους φορείς.​

  • Ενημερωτικό πρόγραμμα για τους νεοπροσληφθέντες υπαλλήλους, με στόχο την ομαλή ένταξή τους στην εταιρεία
  • Ειδική εκπαίδευση στους ιατρικούς επισκέπτες αμέσως μετά την πρόσληψή τους
  • Συνεχής εξειδικευμένη εκπαίδευση στα στελέχη Marketing και Πωλήσεων απο τις διεθνείς συνεργάτιδες εταιρείες της GENESIS Pharma
  • Ενδοεταιρικές εκπαιδεύσεις από στελέχη της εταιρείας στο λοιπό προσωπικό, σχετικά με εξειδικευμένα θέματα των αρμοδιοτήτων τους, όπως θέματα υγείας και ασφάλειας, εσωτερικών διαδικασιών, compliance, φαρμακοεπαγρύπνησης κλπ.
 

Εξωτερική εκπαίδευση και δια βίου μάθηση

  • Έχουμε αναπτύξει ειδικό Πρόγραμμα «Ενίσχυσης Σπουδών» το οποίο απευθύνεται στο 100% των εργαζομένων, βάσει του οποίου καλύπτουμε τα έξοδα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών σε ποσοστό 60% και 80% αντίστοιχα
  • Καλύπτουμε πλήρως τα έξοδα εκμάθησης ξένων γλωσσών και Η/Υ Φροντίζουμε για την εκπαίδευση των εργαζομένων και σε αντικείμενα γενικότερου ενδιαφέροντος όπως project planning, creativity and innovation, professional branding, τεχνικές διαπραγματεύσεων κτλ.
  • Παρέχουμε τη δυνατότητα σε όλους, ανεξαρτήτως θέσης, να παρακολουθήσουν -με πλήρη κάλυψη του κόστους συμμετοχής- σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες και παρουσιάσεις που αφορούν κυρίως σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους, αλλά παράλληλα ενδυναμώνουν την προσωπική τους ανάπτυξη