Έχετε επισκεφθεί την ελληνική ιστοσελίδα της GENESIS Pharma. Για να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητά μας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, επισκεφθείτε το www.genesispharmagroup.com

genesis slider
Το Κέντρο Διανομής της GENESIS Pharma βρίσκεται στην Αθήνα και λειτουργεί υπό τα αυστηρά πρότυπα "Καλών Πρακτικών Διανομής" (GDP) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκου (ΕΜΕΑ).
Πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο Κέντρο Logistics, πιστοποιημένο με ISO 9001-2015 BVQI / UKAS, ικανό να διασφαλίσει την άρτια αποθήκευση, διατήρηση και διανομή φαρμακευτικών προϊόντων, τα οποία είναι εξαιρετικά ευαίσθητα σε εξωτερικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, η αποθήκευση και μεταφορά των οποίων απαιτούν πολύ αυστηρές προδιαγραφές.


Διασφαλίζουμε τη διατήρηση της ποιότητας των προϊόντων μας σε κάθε στάδιο, εφαρμόζοντας συστήματα αποθήκευσης και διανομής προηγμένης τεχνολογίας.
 

​Συστήματα Αποθήκευσης Υψηλών Προδιαγραφών

Το Κέντρο διαθέτει υψηλής τεχνολογίας συστήματα ψύξης-αφύγρανσης και κλιματισμού και  εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης των συνθηκών αποθήκευσης, ώστε να ελέγχονται 24 ώρες το 24ωρο, 365 ήμερες το χρόνο και να μπορούν να αντιμετωπίζονται άμεσα έκτακτες καταστάσεις, όπως διακοπές ρεύματος, πλημμύρες κτλ. Επίσης, παρακολουθεί και καταγράφει τα προϊόντα που αποστέλλονται σε όλη την Ελλάδα ανά παρτίδα, ποσότητα, προορισμό και χρόνο παράδοσης με την εφαρμογή του διεθνώς αναγνωρισμένου βιομηχανικού λογισμικού (ERP) SAP R/3.
Το Κέντρο έχει τη δυνατότητα να αποστέλλει παραγγελίες σε όλη την Ελλάδα εντός 24 ωρών.


Αυστηρά Πρότυπα Διανομής 

Για την εταιρεία θεωρείται ιδιαίτερης σπουδαιότητας και κρισιμότητας η διεργασία της Διανομής των προϊόντων στους πελάτες της. Η διανομή στην Αθήνα γίνεται με υπερσύχρονα φορτηγά πλήρως ελεγχόμενων συνθηκών μεταφοράς, με συνεχή καταγραφή σε πραγματικό χρόνο της θέσης και της θερμοκρασίας τους. Εξ’ αιτίας του γεγονότος ότι οι μεταφορές εκτός Αθηνών δεν μπορούν να παρακολουθηθούν κατά τη διάρκεια της υλοποίησής τους, η εταιρεία καθιερώνει μεθόδους ώστε να διασφαλίσει την παράδοση των προϊόντων στις συνθήκες και στο χρόνο που απαιτείται:

α) Μελέτη Validation της χρησιμοποιούμενης συσκευασίας για την αποστολή προϊόντων ψυγείου: Η μελέτη αυτή πραγματοποιείται από εξειδικευμένη εταιρεία και περιλαμβάνει μετρήσεις που τεκμηριώνουν ότι η συσκευασία εξασφαλίζει τις απαιτούμενες συνθήκες μεταφοράς για την αποστολή των προϊόντων, για όλες τις εποχές του χρόνου.

β) Σύμβαση με Εταιρεία Ταχυμεταφοράς για την παράδοση των παραγγελιών εντός 24 ωρών.

γ) Παρακολούθηση παράδοσης παραγγελιών. Για όλες τις αποστολές επιβεβαιώνεται η ορθή παράδοση τους εντός 24 έως 48ωρών. Όλες οι αποκλίσεις από τον προβλεπόμενο χρόνο παράδοσης καταγράφονται.

δ) Επιστολές προς τους πελάτες με οδηγίες χειρισμού κατά την παραλαβή των προϊόντων. Η εταιρεία ζητά την ενημέρωσή της σε οποιαδήποτε περίπτωση προβλήματος κατά την παραλαβή των προϊόντων.

ε) Δειγματοληπτικοί έλεγχοι με επιτόπου επισκέψεις του Υπεύθυνου Διαχείρισης Ποιότητας σε πελάτες προκειμένου να ελεγχθεί η κατάσταση παράδοσης και αποθήκευσης των προϊόντων.

στ) Ειδικές οδηγίες χειρισμού (π.χ. συνθήκες φύλαξης, εύθραυστον κ.λ.π.) των φαρμάκων επικολλώνται στην εξωτερική συσκευασία των προϊόντων προς αποστολή.

ζ) Έλεγχοι με επιτόπου επισκέψεις σε υποδιανομείς & τοπικά γραφεία της GENESIS Pharma απο τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας προκειμένου να ελεγχθεί ο τρόπος αποθήκευσης και διανομής των προϊόντων της εταιρείας σε όλες τις χώρες στις οποίες εκτείνεται το Σύστημα.