Έχετε επισκεφθεί την ελληνική ιστοσελίδα της GENESIS Pharma. Για να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητά μας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, επισκεφθείτε το www.genesispharmagroup.com

Το 2013, με πρωτοβουλία των ίδιων των εργαζομένων μας, δημιουργήθηκαν οι GENEROUS, μια ομάδα που μέσα από εθελοντική δράση στηρίζει ΜΚΟ και φορείς σε ανάγκη.
                                 

Τα μέλη των GENEROUS αναζητούν ιδρύματα που χρειάζονται στήριξη, καταγράφουν τις ανάγκες και παρεμβαίνουν βοηθώντας το καθημερινό τους έργο είτε συγκεντρώνοντας τρόφιμα, ρουχισμό και άλλα υλικά απαραίτητα για τη λειτουργία τους, είτε παρέχοντας υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως δημιουργική απασχόληση παιδιών, μικροεπισκευές κ.α. Διοργανώνουν επίσης ενδοεταιρικά bazaar για τη συγκέντρωση χρημάτων με στόχο να καλυφθούν ειδικές υλικές ανάγκες οργανισμών.

Στο πλαίσιο αυτό, οι GENEROUS έχουν ήδη υποστηρίξει με κοινωνικές δράσεις την Κιβωτό του Κόσμου, το Αναρρωτήριο Πεντέλης, το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών, το Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης "Άγιος Στυλιανός", τα νοσηλευόμενα παιδιά του Νοσοκομείου Αγλαΐα Κυριακού κ.α. 

Επίσης, η ομάδα, με άξονα την ευαισθητοποίηση των μελών της σε περιβαλλοντικά θέματα έχει συμμετάσχει σε δράσεις αναδάσωσης, καθαρισμού και καλλωπισμού περιοχών ενώ εφαρμόζει ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης των συναδέλφων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος μέσα από καλή διαχείριση των απορριμμάτων (μείωση - επαναχρησιμοποίηση - ανακύκλωση).