Έχετε επισκεφθεί την ελληνική ιστοσελίδα της GENESIS Pharma. Για να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητά μας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, επισκεφθείτε το www.genesispharmagroup.com

Στην GENESIS Pharma πιστεύουμε πως ο καθένας από εμάς έχει ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον και αυτή η ευθύνη μεταφράζεται σε χρέος απέναντι στην κοινωνία και τις μελλοντικές γενιές.
Εφαρμόζουμε μια υπεύθυνη πολιτική σε θέματα περιβάλλοντος με στόχους την υπεύθυνη διαχείριση των αποβλήτων που προκύπτουν από τη λειτουργία μας, το σεβασμό στους φυσικούς πόρους, την εξοικονόμηση ενέργειας και τη συμβολή μας στη διάδοση και υιοθέτηση φιλικής προς το περιβάλλον συμπεριφοράς.

Μεριμνούμε για την ασφαλή διαχείριση των ληγμένων ή αλλοιωμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων και των υλικών συσκευασίας.

Υλοποιούμε πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού, αλουμινίου, απαξιωμένων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών, αλλά και συλλογής και επαναχρησιμοποίησης μελανοδοχείων και ελέγχουμε συστηματικά την κατανάλωση ενέργειας και νερού προκειμένου να εφαρμόζουμε πρακτικές για τον περιορισμό τους.