Έχετε επισκεφθεί την ελληνική ιστοσελίδα της GENESIS Pharma. Για να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητά μας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, επισκεφθείτε το www.genesispharmagroup.com

genesis slider

Πολιτική και Στόχοι Ποιότητας

Πολιτική της GENESIS Pharma είναι η εφαρμογή υψηλών προτύπων ποιότητας, η αυστηρή τήρηση των απαιτήσεων των προτύπων, των νομοθετικών απαιτήσεων και των οδηγιών GDP και cGMP με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας των φαρμάκων μας, την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε και την απόλυτη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών μας.

Η εταιρεία μας εφαρμόζει από το 2006 πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις δραστηριότητές της «Εισαγωγή, Αποθήκευση, Διανομή και Πώληση Φαρμακευτικών Προϊόντων» σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001.


Στο πλαίσιο εφαρμογής της Πολιτικής Ποιότητας, η Διοίκηση έχει καθορίσει συγκεκριμένους βασικούς στόχους ποιότητας, οι οποίοι ανασκοπούνται ανά τακτά διαστήματα και αποσκοπούν στη συνεχή:

 

  • διασφάλιση της ποιότητας των διατιθέμενων φαρμάκων
 
  • ​βελτίωση της ταχύτητας εξυπηρέτησης των πελατών
 
  • βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
 
  • μέριμνα για διατήρηση της υψηλής ικανοποίησης των πελατών και ελαχιστοποίηση των παραπόνων.