Έχετε επισκεφθεί την ελληνική ιστοσελίδα της GENESIS Pharma. Για να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητά μας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, επισκεφθείτε το www.genesispharmagroup.com

genesis slider
Η παρακολούθηση της ασφάλειας των φαρμακευτικών προϊόντων είναι μία διαρκής διαδικασία, η οποία ακολουθεί τα προϊόντα σε όλο τον κύκλο της ζωής τους και έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι τα οφέλη από τη χρήση τους υπερτερούν των ενδεχόμενων κινδύνων. Όλα τα φάρμακα παρακολουθούνται προσεκτικά μετά την κυκλοφορία τους στην αγορά της ΕΕ. Τα φάρμακα όμως που επισημαίνονται με μαύρο τρίγωνο τελούν υπό ακόμη πιο προσεκτική παρακολούθηση.
 
Ανεξάρτητα από την ιδιότητά σας (επαγγελματίας υγείας, ασθενής κλπ), αναφέροντας ανεπιθύμητες ενέργειες συμβάλλετε ενεργά στην προσπάθειά μας να παρακολουθούμε στενά την ασφάλεια των φαρμάκων μας κατά την χρήση τους.
 
Μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να αναφέρετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια που παρουσιάστηκε με φάρμακο της εταιρείας μας με τους ακόλουθους τρόπους:

Ελλάδα

Τηλεφωνικά: 210 8771500

FAX Φαρμακοεπαγρύπνησης
Διεύθυνση Αιματολογίας-Ογκολογίας/Ανοσολογίας & Φλεγμονωδών Παθήσεων: 210 6826 277
Διεύθυνση Κεντρικού Νευρικού Συστήματος & Ρευματολογικών Παθήσεων:
210 6834 361

Email Φαρμακοεπαγρύπνησης 
Διεύθυνση Αιματολογίας-Ογκολογίας/Ανοσολογίας & Φλεγμονωδών Παθήσεων: pharmacovigilance@genesispharma.com

Διεύθυνση Κεντρικού Νευρικού Συστήματος & Ρευματολογικών Παθήσεων: pharmacovigilance-CS@genesispharma.com

Ταχυδρομικά 
Γένεσις Φάρμα Α.Ε
(υπόψη Τμήματος Φαρμακοεπαγρύπνησης)
Λ. Κηφισίας 274
152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα

Κύπρος
Τ: +357 22 765740
Fax: +357 22 765716
Email:
Διεύθυνση Αιματολογίας-Ογκολογίας/Ανοσολογίας & Φλεγμονωδών/Ειδικών Παθήσεων:
phv-cyprus@genesispharmagroup.com
Διεύθυνση Κεντρικού Νευρικού Συστήματος & Ρευματολογικών Παθήσεων:
phv-CNS-cyprus@genesispharmagroup.com

Οι πληροφορίες που συλλέγονται στα πλαίσια αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών είναι εμπιστευτικές και καταγράφονται ανωνυμοποιημένες, τόσο ως προς τον αναφέροντα όσο και ως προς τον ασθενή.
 
Επιπλέον, περιστατικά ανεπιθύμητων ενεργειών μπορούν να αναφερθούν τόσο από Επαγγελματίες Υγείας όσο και από ασθενείς απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απευθείας υποβολή ανεπιθύμητων ενεργειών στον ΕΟΦ, παρακαλούμε ακολουθήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.eof.gr/web/guest/yellowgeneral
 

 


 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει θεσπίσει μια νέα διαδικασία για τον προσδιορισμό φαρμάκων που υποβάλλονται σε εξαιρετικά στενή παρακολούθηση. Τα φάρμακα αυτά φέρουν ένα μαύρο ανεστραμμένο τρίγωνο στο φύλλο οδηγιών χρήσης, το οποίο συνοδεύεται από την εξής σύντομη πρόταση: «Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση».  

Διαβάστε περισσότερα για το μαύρο τρίγωνο στο pdf αρχείο που ακολουθεί

  

 ή παρακολουθήστε το βίντεο (πηγή: http://www.ema.europa.eu/ema)