Έχετε επισκεφθεί την ελληνική ιστοσελίδα της GENESIS Pharma. Για να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητά μας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, επισκεφθείτε το www.genesispharmagroup.com

genesis slider
Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα Πρακτικών, Παροχών και Κινήτρων που εφαρμόζουμε σταθερά επί σειρά ετών, βασίζεται στην ανάλυση των βασικών θεμάτων του ανθρώπινου δυναμικού και αφορά στο 100% των εργαζομένων μας. Μέσω του προγράμματος, σκοπός μας είναι να παρέχουμε ένα εργασιακό περιβάλλον στο οποίο οι εργαζόμενοί μας να μπορούν να νιώθουν ασφαλείς και δημιουργικοί. Παράλληλα, δεσμευόμαστε σε ένα σύστημα αξιών που διέπει τις εργασιακές μας σχέσεις και βασίζεται στο σεβασμό, την εμπιστοσύνη, τις ίσες ευκαιρίες και την αξιοκρατία.

Η αξιολόγηση του προγράμματος διενεργείται μέσω της ετήσιας έρευνας ικανοποίησης του προσωπικού μας, ενώ οι βασικοί του άξονες απαντούν στις ανάγκες του προσωπικού μας σχετικά με:

► Την ανάπτυξη, επιμόρφωση και εξέλιξη των εργαζομένων
 Την αναγνώριση και επιβράβευσή τους
 Την υγεία & ασφάλεια

 Την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής