Με οδηγό την αποστολή μας να συνεισφέρουμε στη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των ασθενών στη χώρα μας, εισάγουμε και διαθέτουμε στην ελληνική αγορά πρωτότυπα φάρμακα, υψηλής τεχνολογίας. Τα περισσότερα από τα καινοτόμα αυτά φάρμακα προορίζονται αποκλειστικά για νοσοκομειακή χρήση και στοχεύουν στην κάλυψη των θεραπευτικών αναγκών ασθενών με σοβαρές παθήσεις.

Τα κρίσιμα, υψίστης προτεραιότητας για εμάς, ζητήματα υπευθυνότητας που σχετίζονται άμεσα με τη δραστηριοποίησή μας στην αγορά του φαρμάκου, κατηγοριοποιούνται σε τρείς άξονες:

​Α. Την υπεύθυνη διαχείριση των φαρμακευτικών προϊόντων μας
 


Β.Την ευθύνη απέναντι στους ασθενείς 

  • Μεριμνούμε ώστε κάθε ασθενής να έχει άμεση πρόσβαση στη θεραπεία  

Δέσμευση για την εταιρεία αποτελεί η διανομή και διάθεση των φαρμακευτικών προϊόντων μας σε κάθε άκρη της Ελλάδας εντός 24 ωρών.
 

  • Επενδύουμε στην εισαγωγή φαρμάκων για σπάνιες παθήσεις 

 

  • Βρισκόμαστε δίπλα στους συλλόγους ασθενών στην καθημερινή τους προσπάθεια 

Στο πλαίσιο της κοινωνικής μας προσφοράς, υποστηρίζουμε συστηματικά συλλόγους ασθενών ώστε να μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους ασθενείς απρόσκοπτα.   

Γ. Τη διαχείριση των σχέσεων εμπιστοσύνης με τους συμμετόχους μας στην αγορά του φαρμάκου 
Δέσμευσή μας είναι να αναπτύσσουμε και να διατηρούμε σχέσεις ευθύνης και εμπιστοσύνης με όλους τους συμμετόχους μας στην αλυσίδα του φαρμάκου.
 

  • Υπεύθυνη Προώθηση συνταγογραφούμενων φαρμάκων

 
Όλα μας τα φάρμακα είναι συνταγογραφούμενα και η ενημέρωση, προώθηση και διαφήμισή τους απευθύνεται αποκλειστικά στους επαγγελματίες υγείας (ιατρούς, φαρμακοποιούς κλπ) και σε καμία περίπτωση στο ευρύ κοινό. 
 
Συνεργαζόμαστε με τους επαγγελματίες υγείας προκειμένου να τους παρέχουμε έγκυρη, ολοκληρωμένη και επιστημονική ενημέρωση για τη σύσταση των φαρμάκων, τη λειτουργία τους, την αποτελεσματικότητά τους, σύμφωνα πάντα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκου (EMEA) και το εθνικό κανονιστικό πλαίσιο. 
 

  • Συμμόρφωση με το κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο

Λειτουργούμε σε πλήρη εναρμόνιση με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία ενώ η συμμόρφωσή μας παρακολουθείται και ελέγχεται μέσω του συστήματος Compliance.
 Δείτε σχετικά: Σύστημα Compliance
► Δείτε σχετικά: Κανονιστικές Υποθέσεις